Godišnji izveštaji o poslovanju za 2016. g.

 

Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini