Godišnji izveštaji o poslovanju za 2020. g.

 

Sazivanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini